Välkommen till Innovation Europe!

Detta är en hemsida för två olika verksamheter. Dessa bedrivs helt separat:

Opinionsbildning

Verksamheten etablerades 2010 och är politiskt obunden. Den drivs ideellt utan offentliga eller andra bidrag.

Målet är att stärka Sveriges innovations- och konkurrenskraft
genom kontakter och deltagande i debatten.

Investeringsverksamhet

Bolaget gör mindre investeringar i start-upp-bolag.