Opinionsbildning

Verksamheten etablerades 2010 och är politiskt obunden. Den drivs ideellt utan offentliga eller andra bidrag.

Målet är att stärka Sveriges innovations- och konkurrenskraft
genom kontakter och deltagande i debatten.

Idag engagerar den två personer:

Peter A Jörgensen

Mail peter.jorgensen@innovationeurope.se
Mobil +46 70 601 20 50

Bakgrund Bergsingenjör och Teknologi Licentiat från KTH.
Bl. a. Överingenjör Styrelsen för Teknisk Utveckling (STU), Teknisk Attaché i Los Angeles, VD för CENTEK, Högskolan i Luleås verksamhet för externa relationer, chef för North Sweden, Västerbottens och Norrbottens kontor i Bryssel, Ordförande i Svensk Uppfinnareföreningen, Ledamot av Uppfinnarkollegiet

Kjell Jegefors

Mail kjell.jegefors@gmail.com
Mobil +46 70 526 40 72

Bakgrund Jurist Stockholms universitet. Bl.a. Administrativ chef Styrelsen för Teknisk Utveckling (STU), Ordförande Stockholms Teknikhöjd, VD stiftelsen Vetenskapsstaden, Ordförande Aktietorget, Ledamot Karl-Adam Bonniers stiftelse, Ledamot Teknikparkernas Utvecklings AB, VD Svenska Uppfinnareföreningen, Ledamot av Uppfinnarkollegiet