Skrivelser

Skrivelser till bl.a. Regeringskansliet och myndigheter

2024-04-22 skrev vi till Regeringskansliet och Näringsutskottet

NY PATENTLAG FÖRUTSÄTTER EN ÖVEfRSYN AVLAGEN(2016:188) OMPATENT OCH MARKNADSDOMSTOLAR (PMD) OCH (PMÖD)

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR OCH VÄRDEN är den gemensamma nämnaren för två av regeringens strategier. Dessa bör samordnas. En översyn av innnovationspolitiken i synnerhet skapandet av immateriella tillgångar och värden bör också genomföras under denna mandatperiod. Rättssäkerheten är satt ur spel för start-upp-företag, universitetsforskare och entreprenörer.

2023-12-15 sände vi skrivelsen nedan till Regeringskansliet

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR OCH VÄRDEN är den gemensamma nämnaren för två av regeringens strategier

Nedan ett inspel till den Forsknings-och innovationspropositionen, som regeringen lägger på riksdagens bord sent 2024. Den beslutas tidigt 2025. Här har vi koncentrerat oss på det immateriella värdeskapandet eller propositionens innovationsdel.

2023-10-30 sände vi en skrivelse till Utbildningsdepartement

INSPEL TILL FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROPOSITIONEN 2024 Fokuserat på de immateriella skydden

2023-04-14 sände vi en skrivelse till Näringsdepartementet med titel

BEHOVET AV EN ÖVERSYN AV RÄTTEGÅNGSREGLERNA FÖR PATENTTVISTER SAMT UTVECKLING AV DET IMMATERIELLA VÄRDESKAPANDET 

2022-01-03 sände vi en skrivelse till Näringsdepartementet

SVAGT RÄTTSSKYDD SKADAR SVENSKA INNOVATIONER

2021-09-01 svarade Regeringskansliet

Tack också för värdefull information om rättegångskostnader i patentmål i Sverige och internationellt.

2021-04-19 lämnades följande remissyttrande

U2020/05545     YTTRANDE ANGÅENDE Betänkande av Utredningen om ett utvecklat innovationsstöd vid universitet och högskolor SOU 2020:59

2021-03-08 sände vi en skrivelse till Regeringskanliet

Skrivelse om immateriellt värdeskapande som refererar till PROPOSITION 2020/21:60 FORSKNING, FRIHET, FRAMTID – KUNSKAP OCH INNOVATION FÖR SVERIGE

2020-05-28 sände vi en skrivelse till Regeringskansliet

Praktiskt immateriellt värdeskapande – En tioårig historia – Förslag till nästa steg

2019-10-29 Inspel till Forsknings-och innovationspropositionen 2020

https://ny.innovationeurope.se/wp-content/uploads/2023/10/2023-10-25final6-Vardeskapande.docx