14 FEBRUARI 2024

NYHETER INOM DET IMMATERIELLA VÄRDESKAPANDET

 Här har vi samlat några nyheter. Den här gången blir det kort.

FÖLJ RIKSDAGSDEBATTEN OM IMMATERIALRÄTT 

15 FEBRUARI KL 1345 ELLER LITE SENARE

Det är möjligt att höra alla åtta riksdagspartier och de frågor de driver. För att ge en liten fingervisning  – det kommer att gälla behov av ny nationell strategi, den nya patentlagen, bristande kompetens och höga rättegångskostnader. Tyvärr talar  riksdagsledamöterna om målgruppens brister och inte om lagstiftningens brister. Inte heller om  PRVs och andra myndigheters svagheter. Å andra sidan kan vi konstatera att vi och andra opinionsbildare står för de inspelade frågeställningarna och de föreslagna lösningarna. Det politiska intresset är mycket välkommet.

Under det närmaste året kommer riksdagen att debattera minst två viktiga propositioner – Ny patentlag (under hösten) och Forsknings- och innovationspropositionen (våren 2025). 

Näringsutskottets betänkande  2023/24:NU7 framgår att utskottet inte vill att riksdagen föregriper regerings arbete med forsknings- och innovationspolitiken och arbetet med den nya patentlagen genom nya tillkännagivanden. Med andra ord det är krångligt nog och gör det inte värre för Regeringskansliet att få ihop detaljerna.

Se Debatt och förslag och under fliken Näringsutskottet. Debatten bör börja efter 1345.

IMMATERIALRÄTT – VÄRLDEN INVESTERAR – SVERIGE FUNDERAR           Peter A Jörgensen, Kjell Jegefors

Regeringen har nyligen annonserat att nya strategier för forskning, innovation, life science, konkurrenskraft, utrikeshandel och för de kreativa näringarna ska utvecklas under nuvarande mandatperiod. Men att se över och åtgärda de allvarliga bristerna inom immaterialrätten med en ny strategi får vänta. Det är, enligt vår uppfattning, som att renovera en världsledande juvelerarbutik utan att se över butikens trasiga lås. Reformeringen av den svenska immaterialrätten måste snarast initieras.

För alla dessa strategier gäller att de är helt avhängiga en väl fungerade immaterialrätt. Inom alla dessa områden är det mycket kostsamt att tvista. Det extrema exemplet gäller patent och företagshemligheter. Det betyder att Rättssäkerheten är satt ur spel

Vi hoppas att politiker och opinionsbildare ansluter sig till våra argument. Om Du har förslag på nya vägar att nå ut till politiker, media och organisationer är Du välkommen att höra av Dig.

Antalet patentansökningar och varumärken per år i hela världen söktes en miljon patent 1995. Siffran var två miljoner 2010 och 3,5 miljoner 2022. Antalet varumärken som söktes 2022 var 15,5 miljoner. 

Vilka länder kommer de sökande från 2022? Kina 1,6 miljoner ansökningar, USA 500 000, Japan 400 000, Sydkorea 270 000, Tyskland 157 000, Schweiz 51 000 och Sverige 28 000.

I Europa är, år 2020, cirka 75 procent av de börsnoterade bolagens värde immateriella tillgångar. I USA var andelen 90 procent. För de små och medelstora företagen (SMF) i Europa har de immateriella skydden stor betydelse. Företagen har 98 procent högre omsättning per anställd än andra SMF, om de har patent, varumärken och mönsterskydd.

TVÅ FÖRETAG HAR STJÄRNSTATUS

Elekta och Raysearch Laboratories är två topprankade företag, när det gäller patentstrategier. Vi gratulerar!

SEPAF HAR ETABLERAT SAMARBETE MED STOCKHOLMS UNIVERSITET

SEPAF fördjupar samarbetet med IFIM, Stockholms universitet

Sveriges patentbyråers förening har under längre tid arbetat tillsammans med Frantzeska Papadopoulou, professor och ordförande för Institutet för immaterialrätt och marknadsrätts (IFIM) samt Head of the intellectual property rights group vid Stockholms universitet i den gemensamma drivkraften att skapa fler utbildningar inom immaterialrätt. (Pressmeddelande)

Vi hoppas att det ger ny energi till spridandet av kompetens inom området. Samtidigt önskar vi att dessa två aktörer stimuleras att deltaga i den offentliga debatten. 

KONTAKTER MED RIKSDAG, REGERING OCH ALLA INNOVATIONSINTRESSERADE
Kontakter och kommentarer är mycket välkomna. Vi kommer också att kontakta berörda.

Peter A Jörgensen                                       Kjell Jegefors

Båda ledamöter av Uppfinnarkollegiet och tidigare bl.a. verksamma vid Styrelsen för Teknisk Utveckling (STU) och Svenska Uppfinnareföreningen

peter.jorgensen@innovationeurope.se         kjell.jegefors@gmail.com

www.innovationeurope.se


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *