Kategori: Innovation

 • 14 FEBRUARI 2024

  NYHETER INOM DET IMMATERIELLA VÄRDESKAPANDET  Här har vi samlat några nyheter. Den här gången blir det kort. FÖLJ RIKSDAGSDEBATTEN OM IMMATERIALRÄTT  15 FEBRUARI KL 1345 ELLER LITE SENARE Det är möjligt att höra alla åtta riksdagspartier och de frågor de driver. För att ge en liten fingervisning  – det kommer att gälla behov av ny nationell strategi,…

 • 31 JANUARI 2024

  31 JANUARI 2024 NYHETER INOM DET IMMATERIELLA VÄRDESKAPANDET NY GENERALDIREKTÖR FÖR PRV Regeringskansliet har utannonserat denna tjänst. Mot denna bakgrund skrev vi 2023-12-22 till de som ansvarar för rekryteringen ”Det är med stora förhoppningar om Sveriges ökade intresse för innovationspolitik och immateriellt värdeskapande som vi vill lämnar några synpunkter inför denna rekrytering. —- Mot denna…

 • Nyhetsbrev 6 december

  Här finns nyhetsbrevet som PDF

 • 22 NOVEMBER 2023 

  NYHETER INOM DET IMMATERIELLA VÄRDESKAPANDET Här har vi samlat några nyheter. Den här gången uppmärksammar vi bland annat läsarna på två artiklar och nyheter om skyddet av företagshemligheter. FORSKNINGSDEBATT – FORSKNINGSANSLAGEN MÅSTE GÖRAS OM FRÅN GRUNDEN Kommer denna debatt att dominera? VINNOVAS INSPEL TILL FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROPOSITIONEN – IMMATERIALRÄTT FÅR MINIMALT UTRYMME Vi kommer att följa upp fler inspel…

 • 3 NOVEMBER 2023 NYHETER INOM DET IMMATERIELLA VÄRDESKAPANDETHär har vi samlat några nyheter och det ser ut att bli mycket nyheter under den närmaste tiden. Därför två nyhetsbrev på en vecka.

  Forskningsanslagen måste göras om från grunden DN 2023-10-11Kvaliteten i svensk forskning har stagnerat, trots att staten har tredubblat det ekonomiska stödet på 20 år. Samtidigt möter samhället alltmer komplexa utmaningar. Vi föreslår att tre helt nya myndigheter tar över finansieringen medan Vetenskapsrådet och resten av dagens struktur skrotas, skriver Ingrid Petersson, Joakim Appelquist och Charlotte Hall…

 • NYHETER INOM DET IMMATERIELLA VÄRDESKAPANDET

  INSPEL TILL FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROPOSITIONEN 2024 Fokuserat på de immateriella skydden Idag har vi till Regeringskansliet sänt ett inspel angående Forsknings- och innovationspropositionen, som regeringen lägger på riksdagens bord sent 2024. Den beslutas tidigt 2025. Här har vi koncentrerat oss på det immateriella värdeskapandet eller propositionens innovationsdel. NÅGRA AV VÅRA FÖRSLAG  INSPEL TILL FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROPOSITIONEN 2024…

 • Nyheter inom det immateriella värdeskapandet

  Här har vi samlat några nyheter. Den här gången uppmärksammar vi bland annat läsarna på två artiklar och nyheter om skyddet av företagshemligheter.  BRISTANDE HANTERING AV IMMATERIALRÄTT ÄR EN SVENSK AKILLESHÄL INGEN FORSKNINGSPOLITIK ÄR BÄTTRE ÄN SIN SVAGASTE LÄNK Detta är titeln på en artikel är publicerad i Universitetsläraren ”Debatten kring forsknings- och innovationspolitik måste breddas och gälla också det…

 • Nyheter inom det immateriella värdeskapandet

  Här har vi samlat några nyheter. Den har gången blev det lite sommaruppehåll och det har varit mycket nyheter senaste tiden. Dessutom är mer att vänta. INTERPELLATIONSDEBATT OM EN OFFENSIV INNOVATIONSSTRATEGI MED TYNGDPUNKT PÅ IMMATERIALRÄTT Immaterialrätt tar sig in på den politiska agendan igen, men nyheterna är minst sagt dåliga På riksdagens sista  sammanträde 2023-06-21 inför sommaruppehållet hade Aida Birinxhiku (S)  interpellerat…

 • Nyheter inom det immateriella värdeskapandet

  Här har vi samlat några nyheter. Den har gången blev det kort mellan nyhetsbreven. REGERINGSKANSLIET LÄMNAR PATENTPAKETET FÖR REMISSBEHANDLING OM SVERIGES STÄLLNINGSTAGANDE 76 organisationer och företag har möjlighet att lämna synpunkter senast 22 juni till Regeringskansliet EU-kommissionen har den 27 april 2023 lagt fram det s.k. patentpaketet. Patentpaketet innehåller förslag om nya regler för tilläggsskydd för läkemedel och…

 • Nyheter inom det immateriella värdeskapandet

  Här har vi samlat några nyheter.  IMMATERIALRÄTT TRYGGAR SVENSKA JOBB Viktigt underlag för den politiska förståelsen av värdet av immaterialrätt In Sweden, firms with an intense dependency on intellectual property rights during 2022 created an added value of nearly 104 billion euros in total and employed over 1,2 million persons. Kan man läsa i en nyligen…