22 NOVEMBER 2023 

NYHETER INOM DET IMMATERIELLA VÄRDESKAPANDET Här har vi samlat några nyheter. Den här gången uppmärksammar vi bland annat läsarna på två artiklar och nyheter om skyddet av företagshemligheter. FORSKNINGSDEBATT – FORSKNINGSANSLAGEN MÅSTE GÖRAS OM FRÅN GRUNDEN

Kommer denna debatt att dominera?

Kvaliteten i svensk forskning har stagnerat, trots att staten har tredubblat det ekonomiska stödet på 20 år. Samtidigt möter samhället alltmer komplexa utmaningar. Vi föreslår att tre helt nya myndigheter tar över finansieringen medan Vetenskapsrådet och resten av dagens struktur skrotas, skriver Ingrid Petersson, Joakim Appelquist och Charlotte Hall för Forskningsfinansieringsutredningen. Så inleddes artikeln i DN 2023-10-12. 

Utredningen finns här Att det immateriella värdeskapandet eller immaterialrättens betydelse har inte fått någon uppmärksamhet. Ordet innovation nämns 206 gånger.

VINNOVAS INSPEL TILL FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROPOSITIONEN – IMMATERIALRÄTT FÅR MINIMALT UTRYMME Vi kommer att följa upp fler inspel i kommande NYHETSBREV

Inom ramen för Vinnovas inspel till Forsknings-och innovationsproposition 2024 har Omvärldsanalys – Analysbilaga till Vinnovas underlag till regeringens forsknings- och innovationspolitik, 2023 publicerats. 

Detta är en intressant sammanställning, som bland annat visar vilken stor inverkan säkerhetsfrågor fått inom forsknings- och innovationsområdet. Läsaren som är intresserad av immaterialrätt blir dock förvånad. På 98 sidor får det immateriella  mycket begränsat utrymme.  Analysen (sid 94) visar att 

Fyra faktorer kommer att vara av betydelse för innovationskraften i Sveriges ekosystem för innovativa startups och småföretag:

• innovativa företagskluster där stora multinationella företag i Sverige samverkar med nya och små innovativa företags teknikinfrastrukturer

• inkubatorer och forskningsparker som effektivt stödjer innovation och krävande innovationsresor för innovativa startups och små företag

• innovationsupphandling som genererar efterfrågan på innovation i små och stora företag för att lösa samhällsutmaningar

• genusbalans och jämställdhet som ger lika förutsättningar för innovation och företagande för alla oavsett kön och etnicitet.

Behovet av kompetens och ett väl fungerade legalt ramverk för att skydda resultaten av utvecklingsarbetet försummas helt.

WIPO OCH MUSIC RIGHTS AWARENESS FOUNDATION LANSERAR NY TJÄNSTKanske en förebild?

Tillsammans med the Music Rights Awareness Foundation har man i dagarna lanserat ett program för att bättre hantera sina rättigheter. CLIP – Creators Learn Intellectual Property är en användarvänlig plattform, som skall höja kreatörernas medvetande om immateriella värden. Kanske något att ta efter inom andra områden. Aggregerad talar vi om enorma värden. Här finns mer att läsa.

BJÖRN ULVAEUS ÄR ORDFÖRANDE FÖR KOMPOSITÖRERNA

Den, som är intresserad, om Björn Ulvaeus roll som President of the International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) kan läsa en äldre artikel i ämnet (dec  2020). I Svenska Dagbladet 2023-11-20 säger Ulvaeus ” Jag vet av egen erfarenhet hur viktigt det är för kreatörer att känna till och hantera sina immateriella rättigheter”

Det kan tyckas märkligt att ingen av alla organisationer och myndigheter, som fungerar, som immaterialrättens vänner ännu ej lyckats engagera Ulvaeus som affischnamn. Det kanske inte är för sent?

STÄRKTA IMMATERIELLA SKYDD AVGÖRANDE FÖR INNOVATIONER

Spridning av vår analys till universitetsforskare

För att nå denna grupp har vi publicerat Stärkta immateriella skydd avgörande för innovationer i Åsikten, ESBRI

TVÅ UPPFINNARE OCH ENTREPRENÖRER UPPMÄRKSAMMAS

PETRA WADSTÖM UPPFINNARE AV SOLVATTEN SOM 2022 FICK KTHs STORA PRIS

Rent vatten är avgörande för människors hälsa, möjligheter och livskvalitet. Det är också en ödesfråga för framtida generationer och möjligheten till en hållbar utveckling. Petra Wadström är en unik problemlösare med ett stort mått envishet som genom sin innovation Solvatten förändrat livet för många människor – inte minst kvinnor- runt om i världen. Petra Wadström har skapat en lika enkel och hållbar som sinnrik och genialisk konstruktion – där vattnet renas enkom med solens hjälp. Med denna uppfinning får fler tillgång till livsviktigt rent vatten varje dag.

KTH öppnar 2023-11-28 en utställning om SOLVATTEN och KTHs Stora Pris

Läs mer om Mail_invite.jpg

KLICKA PÅ LÄNKEN HÄR

SUPERUPPFINNAREN KJELL LINDSKOG UPPMÄRKSAMMAS

Innovatören Kjell Lindskog har under snart 60 år utvecklat ny teknik och nya tillverkningsmetoder för att ta fram produkter som han har sett behov av. Hans uppfinningar har resulterat i över 300 patent och snart ska hans senaste i raden lanseras – ett avisningssystem till vindkraftverkens rotorblad med syftet att öka elproduktionen vintertid.

Se

KONTAKTER MED RIKSDAG, REGERING OCH ALLA INNOVATIONSINTRESSERADE
Kontakter och kommentarer är mycket välkomna. Vi kommer också att kontakta berörda.

Peter A Jörgensen Kjell JegeforsBåda ledamöter av Uppfinnarkollegiet och tidigare bl.a. verksamma vid Styrelsen för Teknisk Utveckling (STU) och Svenska Uppfinnareföreningen
peter.jorgensen@innovationeurope.se
kjell.jegefors@gmail.com

www.innovationeurope.se


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *