Nyheter inom det immateriella värdeskapandet

Här har vi samlat några nyheter. Den har gången blev det kort mellan nyhetsbreven.

REGERINGSKANSLIET LÄMNAR PATENTPAKETET FÖR REMISSBEHANDLING OM SVERIGES STÄLLNINGSTAGANDE

76 organisationer och företag har möjlighet att lämna synpunkter senast 22 juni till Regeringskansliet

EU-kommissionen har den 27 april 2023 lagt fram det s.k. patentpaketet. Patentpaketet innehåller förslag om nya regler för tilläggsskydd för läkemedel och växtskyddsmedel, tvångslicenser och standardessentiella patent (SEP) Listan på organisationer, som tillskrivits, bifogas. Dessutom bifogas instruktioner nedan. Det finns omfattande material för den intresserade att studera. Se länken ovan.

Undertecknarna  kommer inte att lämna ett yttrande, då vi inte har speciell kompetens inom dessa områden. Däremot lämnade vi redan för två år sedan synpunkter på översyn av rättegångsregler. Vi påpekade att vi var väl medvetna om att detta inte ingår i unionens mandat.

EU RAPPORTERAR ÖKAD MEDVETENHET OM IMMATERIELLA RÄTTIGHETER, MEN SÄMST I SVERIGE 

Också dåligt i Danmark och Finland.

För hela unionen gäller att unga kopierar illegalt mer än tidigare.

I Rapporten EUROPEAN CITIZENS AND INTELLECTUAL PROPERTY: PERCEPTION, AWARENESS, AND BEHAVIOUR – 2023 kan man bl.a. läsa om intresset för de  immateriella rättigheterna.

Några korta utdrag:

 • Around 8 in 10 (83%) say that they have a very good or rather good understanding of this concept Intellectual property.  However, understanding varies considerably between countries. The proportion of people who claim a very good or rather good understanding of IP ranges from 92 % in Portugal and Hungary to 47 % in Sweden. Besides Sweden, self-reported understanding of IP also falls below 50 % in Denmark (49 %) and Finland (50 %).
 • Respondents across Europe also strongly agree on the importance of respecting IP. In line with the 2020 findings, there is a large consensus (93 %) that it is important for inventors, publishers, creators and performing artists to be able to protect their rights and be paid for their work.
 • Despite this widespread awareness of the importance of IP protection, not many Europeans think that consumers like themselves are the main beneficiaries of this protection (8 %). In contrast, more than half consider performing artists such as musicians (54 %), and creators of artistic content (52 %) to be the groups that benefit the most from this protection.
 • Younger consumers are considerably more likely to have intentionally purchased counterfeit products in the past 12 months. Around a quarter (26 %) of 
 • consumers aged between 15 and 24 said they have done so – twice the EU average.
 • For people who do not buy counterfeit goods, the fact that it supports criminal organisations is the most important reason for not doing this (mentioned by 36 %). 

KOMMENTER: 

Först

Kan ordet Intellectual property eller IP vara krångligt för de nordiska medborgarna, som inte är experter? Översättningen fungera inte? Hur stämmer detta med European innovation scoreboard 2022, som placerar de nordiska länderna först och inte bara i år?

Sedan

Regeringskansliet och berörda myndigheter har sedan 2011 bedrivit en informationskampanj om immateriella rättigheter. Hur skall vi bedöma resultatet? 

TVÅ RADIOPROGRAM OM SVENSKA INNOVATIONER

Många intressanta frågeställningar

Snilleblixtarna som byggde innovationslandet Sverige       

20 min

sön 30 apr kl 09.00

Sverige är det mest innovativa landet i världen, säger vissa. Vi har uppfunnit skiftnyckeln och dynamiten, kullagret och blixtlåset, med mera. Men är vi bättre än alla andra? Och vad beror det i så fall på?

Den svenska innovationens lampa på väg att spräckas, varnar experter        

20 min

sön 04 jun kl 08.00

En gång fanns det snillrika uppfinnare som grundade framgångsrika svenska industrier. Nobel, Tetra Pak, SKF, ABB föddes alla ur smarta innovationer. Men vilka svenska idéer leder till nya företag idag?

BAKGRUND OCH INFORMATION OM REMISSEN

EU-kommissionen har den 27 april 2023 lagt fram det s.k. patentpaketet.Patentpaketet innehåller förslag om nya regler för tilläggsskydd för läkemedel och växtskyddsmedel, tvångslicenser och standardessentiella patent (SEP) och avser följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning om ett enhetligt växtskyddsmedel (COM(2023) 221 final),
 • Europaparlamentets och rådets förordning om tilläggsskydd för växtskyddsmedel (omarbetning) (COM(2023) 223 final),
 • Europaparlamentets och rådets förordning om ett enhetligt tilläggsskydd för läkemedel och om ändring av förordning (EU) 2017/1001, förordning (EC) 1901/2006, samt förordning (EU) 608/2013 (COM(2023) 222 final),
 • Europaparlamentets och rådets förordning om tilläggsskydd för läkemedel (omarbetning) (COM(2023) 231 final),
 • Europaparlamentets och rådets förordning om tvångslicenser för krishantering och om ändring av förordning (EC) 816/2006 (COM(2023) 224 final), och
 • Europaparlamentets och rådets förordning om standardessentiella patent och ändring av förordning (EU) 2017/1001 (COM(2023) 232 final).

Härmed bjuds ni in att yttra er över EU-kommissionens förslag, som bifogas, och tillhörande konsekvensanalyser. Förslagen och konsekvensanalysen finns tillgängliga på kommissionens hemsida.[1]

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 22 juni 2023. Svaren bör lämnas per epost till ju.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia tillju.l3@reginskanliet.se. Ange diarienummer Ju2023/01196 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – Om remisser av betänkanden och andra förslag från Regeringskansliet (SB PM 2021:1). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.

Anders Olin

Departementsråd

KONTAKTER MED RIKSDAG, REGERING OCH ALLA INNOVATIONSINTRESSERADE

Kontakter och kommentarer är mycket välkomna. Vi kommer också att kontakta berörda.

Peter A Jörgensen

Kjell Jegefors
Båda ledamöter av Uppfinnarkollegiet och tidigare bl.a. verksamma vid Styrelsen för Teknisk Utveckling (STU) och Svenska Uppfinnareföreningen

peter.jorgensen@innovationeurope.se

kjell.jegefors@gmail.com


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *