Nyheter inom det immateriella värdeskapandet

Här har vi samlat några nyheter. Den här gången uppmärksammar vi bland annat läsarna på två artiklar och nyheter om skyddet av företagshemligheter. 

BRISTANDE HANTERING AV IMMATERIALRÄTT ÄR EN SVENSK AKILLESHÄL

INGEN FORSKNINGSPOLITIK ÄR BÄTTRE ÄN SIN SVAGASTE LÄNK

Detta är titeln på en artikel är publicerad i Universitetsläraren

”Debatten kring forsknings- och innovationspolitik måste breddas och gälla också det juridiska ramverket. Här fordras en nationell strategi för att bättre nyttja de immateriella skydden. En sådan strategi har bland annat Finland, Kanada, Kina och USA. Sverige har inte råd att slarva bort unika och dyrköpta forskningsresultat. Detta måste vår regering och riksdag verka för. Skattebetalarna, forskarna och entreprenörerna har rätt att kräva ramvillkor på högsta internationella nivå.” Med dessa ord sammanfattas artikeln.

Målet är naturligtvis att bredda debatten inför Forsknings -och innovationspropositionen, som presenteras 2024. Inget av de många seminarierna och ingen av debattartiklarna har fokuserat på nyttiggörande eller immaterialrätt.

SKYDD AV FÖRETAGSHEMLIGHETER

EN DOM KANSKE PRÖVAS AV HÖGSTA DOMSTOLEN

Vi har tidigare skrivit om målet som handlar om utvecklingen av tekniken bakom BankID (PMT- 7747-20)

I domen från Patent och marknadsöverdomstolen (PMÖD) har påpekats att domen har principiellt värde och tillåter således att den får överklagas, så har också skett. HD har ännu inte fattat beslut.

SKYDD AV FÖRETAGSHEMLIGHETER

SAMMANSTÄLLNING AV EUROPEISKA DOMAR

Ny rapport från EUIPO visar hur EUs direktiv fått genomslag  i medlemsländerna

TRADE SECRETS LITIGATION TRENDS IN THE EU är titeln på en rapport, som granskar domar i alla medlemsländer under tiden 2017 till 2022. Den visar hur domstolsprocesserna harmoniseras inom EU. Detta får vi nog anledning att återkomma till. För några forskare finns kanske anledning att göra en uppföljning lik den studie, som gjorts på patentområdet. I studien Att försvara ett patent – Den lilla aktörens utmaningar i patenttvister, (Marcus Holgersson et al, MGMT, 2023) analyseras 1 427 rättegångar i 40 länder, inklusive Sverige, där mindre svenska företag deltagit i olika patenttvister. Resultaten kan ha stor inverkan på svensk policy både på företags- och politisk nivå.

VARFÖR TVEKAR REGERINGEN ATT UTREDA HÖGA KOSTNADER FÖR PATENTSTRIDER?

Detta är titeln på en artikel som nyligen publicerats i Ny Teknik

Så här sammanfattas artikeln om utvecklingen inom immaterialrätten under ett år.

¨Regeringens tvekan är anmärkningsvärd, eftersom majoriteten riksdagen vill utveckla det immateriella värdeskapandet. Vi finner inte heller några ideologiska konfliktytor. Tvärtom alla riksdagsledamöter vill vara småföretags-, forsknings- och innovationstillskyndare.

Kostnaderna för bristerna blir tydligare och tydligare. Det är svag erfarenhetsåtervinning, obalanser vid rättegångar, ej utvärderade stödprogram och en underfinansierad forskningsbudget för immaterialrätten. Det är entreprenörer, forskare, uppfinnare, och konsumenter, som betalar för bristerna.¨

SAMARBETE MED DE STÖRRE ETABLERADE FÖRETAGEN

Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) anordnade ett seminarium 

Årets upplaga av R2B Summit är ett heldagsevent som går av stapeln den 4 oktober 2023 på 7A Posthuset i Stockholm. R2B Summit är en unik mötesplats för att utbyta erfarenheter och dela perspektiv för att tillsammans skapa nya innovationer och affärsmöjligheter. Programmet riktar sig till dig i ledande befattning med ansvar för innovation, forskning och utveckling på ett företag eller i en organisation samt till dig som representerar ett forskningsprojekt på IVAs 100-lista 2023. Boka plats

INSPEL TILL FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROPOSITIONEN, SOM LÄGGS PÅ RIKSDAGENS BORD SENT 2024

Detta är din chans att påverka dels utvecklingen inom forskningspolitiken dels utvecklingen inom immaterialrätten, som berör forskning och kommersialisering

Utbildningsdepartementet vill ha Dina synpunkter senast 31 oktober 2023. Mest effektivt är om Du samordnar Dig med någon av de organisationer, som redan ombetts av departementet, att inkomma med synpunkter. Observera att alla är välkomna att lämna inspel.

KONTAKTER MED RIKSDAG, REGERING OCH ALLA INNOVATIONSINTRESSERADE

Kontakter och kommentarer är mycket välkomna. Vi kommer också att kontakta berörda.

Peter A Jörgensen

Kjell Jegefors

Båda ledamöter av Uppfinnarkollegiet och tidigare bl.a. verksamma vid Styrelsen för Teknisk Utveckling (STU) och Svenska Uppfinnareföreningen

peter.jorgensen@innovationeurope.se

kjell.jegefors@gmail.com


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *