NYHETER INOM DET IMMATERIELLA VÄRDESKAPANDET

INSPEL TILL FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROPOSITIONEN 2024

Fokuserat på de immateriella skydden

Idag har vi till Regeringskansliet sänt ett inspel angående Forsknings- och innovationspropositionen, som regeringen lägger på riksdagens bord sent 2024. Den beslutas tidigt 2025. Här har vi koncentrerat oss på det immateriella värdeskapandet eller propositionens innovationsdel.

NÅGRA AV VÅRA FÖRSLAG

  • Vid rättegångar om patent medför nuvarande ekonomiska obalanser att det är  synnerligen ovanligt att en part, som inte kan investera flera miljoner kronor i en patentprocess, vinner. Det finns internationella förebilder för att minska problemet. Inför nya rättegångsregler!
  • Utvärdera tillämpningen och lagstiftningen om företagshemligheter.
  • Förstärk de offentliga forskningsfinansiärernas kompetens inom de immateriella skydden och företagshemligheter.
  • Etablera ett forskningsprogram inom det immaterialrättsliga området. 
  • Etablera ett råd för samordning avde offentliga insatserna inom det immateriella värdeskapandet, som ett resultat av en utarbetad nationell strategi.

 INSPEL TILL FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROPOSITIONEN 2024 Fokuserat på de immateriella skydden

Målet är att förslagen realiseras och mot denna bakgrund avser vi att stimulera debatten under kommande år. Vi skulle uppskatta om Du

  • dels sprider  rapporten
  • dels stimulerar en konstruktiv debatt
  • dels kommentarer 

Flödet av olika inspel till debatten är för närvarade högt, så vi kommer snart ut med ett nytt NYHETSBREV.

Hälsar

Kjell   Peter


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *