Författare: Peter Jörgensen

 • 14 FEBRUARI 2024

  NYHETER INOM DET IMMATERIELLA VÄRDESKAPANDET  Här har vi samlat några nyheter. Den här gången blir det kort. FÖLJ RIKSDAGSDEBATTEN OM IMMATERIALRÄTT  15 FEBRUARI KL 1345 ELLER LITE SENARE Det är möjligt att höra alla åtta riksdagspartier och de frågor de driver. För att ge en liten fingervisning  – det kommer att gälla behov av ny nationell strategi,…

 • 31 JANUARI 2024

  31 JANUARI 2024 NYHETER INOM DET IMMATERIELLA VÄRDESKAPANDET NY GENERALDIREKTÖR FÖR PRV Regeringskansliet har utannonserat denna tjänst. Mot denna bakgrund skrev vi 2023-12-22 till de som ansvarar för rekryteringen ”Det är med stora förhoppningar om Sveriges ökade intresse för innovationspolitik och immateriellt värdeskapande som vi vill lämnar några synpunkter inför denna rekrytering. —- Mot denna…

 • 22 NOVEMBER 2023 

  NYHETER INOM DET IMMATERIELLA VÄRDESKAPANDET Här har vi samlat några nyheter. Den här gången uppmärksammar vi bland annat läsarna på två artiklar och nyheter om skyddet av företagshemligheter. FORSKNINGSDEBATT – FORSKNINGSANSLAGEN MÅSTE GÖRAS OM FRÅN GRUNDEN Kommer denna debatt att dominera? VINNOVAS INSPEL TILL FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROPOSITIONEN – IMMATERIALRÄTT FÅR MINIMALT UTRYMME Vi kommer att följa upp fler inspel…

 • 3 NOVEMBER 2023 NYHETER INOM DET IMMATERIELLA VÄRDESKAPANDETHär har vi samlat några nyheter och det ser ut att bli mycket nyheter under den närmaste tiden. Därför två nyhetsbrev på en vecka.

  Forskningsanslagen måste göras om från grunden DN 2023-10-11Kvaliteten i svensk forskning har stagnerat, trots att staten har tredubblat det ekonomiska stödet på 20 år. Samtidigt möter samhället alltmer komplexa utmaningar. Vi föreslår att tre helt nya myndigheter tar över finansieringen medan Vetenskapsrådet och resten av dagens struktur skrotas, skriver Ingrid Petersson, Joakim Appelquist och Charlotte Hall…

 • NYHETER INOM DET IMMATERIELLA VÄRDESKAPANDET

  INSPEL TILL FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROPOSITIONEN 2024 Fokuserat på de immateriella skydden Idag har vi till Regeringskansliet sänt ett inspel angående Forsknings- och innovationspropositionen, som regeringen lägger på riksdagens bord sent 2024. Den beslutas tidigt 2025. Här har vi koncentrerat oss på det immateriella värdeskapandet eller propositionens innovationsdel. NÅGRA AV VÅRA FÖRSLAG  INSPEL TILL FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROPOSITIONEN 2024…