Kategori: Innovation

 • Nyheter inom det immateriella värdeskapandet

  Här har vi samlat några nyheter. Den här gången uppmärksammar vi bland annat läsarna på två artiklar och nyheter om skyddet av företagshemligheter.  BRISTANDE HANTERING AV IMMATERIALRÄTT ÄR EN SVENSK AKILLESHÄL INGEN FORSKNINGSPOLITIK ÄR BÄTTRE ÄN SIN SVAGASTE LÄNK Detta är titeln på en artikel är publicerad i Universitetsläraren ”Debatten kring forsknings- och innovationspolitik måste breddas och gälla också det…

 • Nyheter inom det immateriella värdeskapandet

  Här har vi samlat några nyheter. Den har gången blev det lite sommaruppehåll och det har varit mycket nyheter senaste tiden. Dessutom är mer att vänta. INTERPELLATIONSDEBATT OM EN OFFENSIV INNOVATIONSSTRATEGI MED TYNGDPUNKT PÅ IMMATERIALRÄTT Immaterialrätt tar sig in på den politiska agendan igen, men nyheterna är minst sagt dåliga På riksdagens sista  sammanträde 2023-06-21 inför sommaruppehållet hade Aida Birinxhiku (S)  interpellerat…

 • Nyheter inom det immateriella värdeskapandet

  Här har vi samlat några nyheter. Den har gången blev det kort mellan nyhetsbreven. REGERINGSKANSLIET LÄMNAR PATENTPAKETET FÖR REMISSBEHANDLING OM SVERIGES STÄLLNINGSTAGANDE 76 organisationer och företag har möjlighet att lämna synpunkter senast 22 juni till Regeringskansliet EU-kommissionen har den 27 april 2023 lagt fram det s.k. patentpaketet. Patentpaketet innehåller förslag om nya regler för tilläggsskydd för läkemedel och…

 • Nyheter inom det immateriella värdeskapandet

  Här har vi samlat några nyheter.  IMMATERIALRÄTT TRYGGAR SVENSKA JOBB Viktigt underlag för den politiska förståelsen av värdet av immaterialrätt In Sweden, firms with an intense dependency on intellectual property rights during 2022 created an added value of nearly 104 billion euros in total and employed over 1,2 million persons. Kan man läsa i en nyligen…

 • Nyheter om det immateriella värdeskapandet

  Här har vi samlat några nyheter.  UTREDNING OM RÄTTEGÅNGSKOSTNADER Socialdemokraterna ansluter sig till förslaget om översyn av rättegångskostnadernaUtskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen med anledning av motionsyrkanden om kostnader i mäl om patent. Utskottet anser att regeringen bor se over handläggningstider och kostnader i civilrättsliga mal om patent med inriktningen att dessa…

 • Nyhetsbrev om immateriellt värdeskapande

  NY MANDATPERIOD OCH NYA MÖJLIGHETER Vårriksdagen avslutades med att vi gemensamt nådde till ett påtagligt resultat  om en utredning om kostnader vid patenträttegångar. Trots lite kontakter anslöt sig inte Miljöpartiet till förslaget. Utredningen gäller både kostnader och tidsutdräkt.  Se nedan. Dagens politik inom det immateriella värdeskapandet är inte evidensbaserad. Med gemensamma krafter hoppas vi att politiken skall utvecklas till rätt nivå för en ledande kunskapsnation. Det finns…